Starane Trawniki – preparat na chwasty

  •     zwalcza chwasty na trawnikach
  •     środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych oraz nieprofesjonalnych

Seria: Z Apteki Ogrodnika

Zawartość substancji czynnych:

  •     fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasu pirydynokarboksylowego)  w postaci estru (fluroksypyr metylu) – 40 g/l (3,66%)
  •     chlopyralid (związek z grupy pochodnych kwasu karboksylowego)  w postaci soli monoetanoloaminowej – 20 g/l (1,83%)
  •     MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) w postaci soli potasowej – 200 g/l (18,34

Starane Trawniki jest środkiem chwastobójczym w formie płynu (emulsja olejowa w wodzie) do sporządzania emulsji wodnej stosowanym nalistnie, przeznaczonym do powschodowego zwalczania chwastów dwuliściennych na trawnikach, boiskach sportowych i polach golfowych. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych i polowych.

Środek działa układowo. Pobierany jest przez liście i przemieszczany do korzeni chwastów, powodując zahamowanie wzrostu i zamieranie roślin. Pierwsze objawy na chwastach wrażliwych pojawiają się po upływie 1-2 dni. Wzrost chwastów zostaje zahamowany i chwasty zamierają po upływie 3-4 tygodni. Środek działa najskuteczniej po zastosowaniu w okresie intensywnego wzrostu chwastów.

Sposób stosowania:
Trawniki, boiska sportowe i pola golfowe.
Środek stosować wyłącznie w terminie od początku kwietnia do połowy września. Środek stosować podczas dobrej pogody, na wilgotną glebę, od wiosny do wczesnej jesieni, w okresie intensywnego wzrostu chwastów.

Zalecana dawka:
30-40 ml środka na 100 m2
100 ml środka rozcieńczyć w 5-10 l wody