Revus 250 SC

  •     zwalcza zarazę na pomidorach i ziemniakach
  •     środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

Seria:  Z Apteki Ogrodnika
Zawartość substancji czynnej:

  •     mandipropamid (związek z grupy amidów) – 250 g/l (23,4%)

REVUS 250 SC jest środkiem grzybobójczym, wysoce selektywnym koncentratem w postaci stężonej zawiesiny do rozcieńczania wodą, o działaniu wgłębnym i kontaktowym, do stosowania głównie zapobiegawczego i interwencyjnego w ochronie ziemniaka przed zarazą ziemniaka oraz pomidorów gruntowych przed chorobami grzybowymi.

Sposób stosowania
Środek Revus 250 SC przeznaczony jest do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

Etykieta produktu
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.