Humus Active Uniwersalny ekologiczny polepszacz glebowy 2l

45,00 

Humus Active Uniwersalny ekologiczny polepszacz glebowy przeznaczony do wszystkich upraw działkowych i przydomowych oraz wszelkich roślin w uprawach polowych, sadowniczych i pod osłonami, jak również w parkach i terenach zieleni.

Najważniejsze zalety polepszacza glebowego: 

 •    Możliwość uprawy roślin nawet na najuboższych glebach (nieużytkach).
 •     Znaczna poprawa struktury gleby.
 •     Zwiększenie chłonności wodnej i sorpcyjnej gleby.
 •     Dostarczenie TAP – Trwałej Aktywnej Próchnicy
 •     Dostarczenie PM-ów – Pozytywnych Mikroorganizmów.
 •     Duża wydajność (2l Humusu Active papka = 400 m2 działki).
 •     Uodpornienie roślin na patogeny.
 •     Zastępuje efektywnie 1 tonę obornika.
 •     Niskie koszty uprawy.
 •     Znacznie podnosi walory smakowe uprawianych warzyw i owoców.

W 1ml Humus Active zawiera:

 •     miliard PM-ów Pozytywnych Mikroorganizmów pochodzących z uszlachetnionego przez dżdżownice kalifornijskie obornika zwierząt kopytnych z nieintensywnych gospodarstw rolnych. PM-y asymilują azot z powietrza (bakterie Azotobakter) i uwalniają uwiązane w glebie składniki pokarmowe takie jak azot (bakterie fotosyntetyzujące) oraz potas, fosfor i mikroelementy (bakterie promieniowe). PM-y powodują rozwój mikoryzy co jest niezbędne do prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego. PM-y szybko rozkładają resztki organiczne (liście, łodygi, komposty i inne) dostarczając składniki pokarmowe oraz próchnicę pokarmową. Szybki rozkład materii organicznej oraz dominacja PM-ów znacznie ogranicza rozwój patogenów wywołujących choroby roślin, rozwój chorób grzybowych.
 •     miliardy koloidów TAP – Trwałej Aktywnej Próchnicy wraz z próchnicą pokarmową o powierzchni zbiorowej nawet 1000m2, która jest niezbędna do trwałego rozwoju PM-ów. Dzięki temu gleba pulchnieje i znacznie zwiększa swoją pojemność wodną i sorpcyjną.

Humus Active zastosowany 2 krotnie w roku doglebowo i 2-4 razy dolistnie w okresie wegetacji rośliny powoduje wysokie i zdrowe plonowanie nawet na słabych glebach a po paru latach systematycznego stosowania możemy doprowadzić do poprawienia klasy gleby.

Sposób użycie

 •     Doglebowo – najlepiej stosować wiosną na początku ruszenia wegetacji roślin (I termin) oraz na przełomie września/października (II termin) rozcieńczając 0,2l w 10l wody w konewce i tak przygotowaną cieczą użytkową polewamy po gruncie na pow. ok. 40m2
 •     Dolistnie – 2-4 krotnie co około 3 tygodnie w okresie wegetacji rozcieńczając 0,1l w 10l wody. Tak przygotowaną cieczą użytkową zrosić roślinę stosując konewkę lub opryskiwacz na pow. ok. 40m2. Drzewa i krzewy owocowe oraz ozdobne: w okresie wegetacji opryskać obficie liście i gałęzie oraz jesienią po zrzuceniu liści.