Dicotex 202 SL

  •      zwalcza chwasty na trawnikach
  •     środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Seria: Z Apteki Ogrodnika
Zawartość substancji czynnych:

  •     2,4-D (związek z grupy fenoksykwasów) – 70 g/l (6,59 %);
  •     MCPA (związek z grupy fenoksykwasów) – 70 g/l (6,59%);
  •     mekoprop-P (związek z grupy fenoksykwasów ) – 42 g/l (3,95%);
  •     dikamba (związek z grupy fenoksykwasów) – 20 g/l (1,88%).

Dicotex 202 SL to herbicyd selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego (SL). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancje czynne wchodzące w skład środka zaliczane są do grupy O.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Środek zawiera substancje czynne z grupy regulatorów wzrostu. Środek pobierany jest przez liście chwastów. W roślinie powoduje zakłócenia podziału komórek, co w efekcie prowadzi do deformacji liści i łodyg, zahamowania wzrostu, karłowacenia, a następnie chlorozy, nekrozy i zasychania roślin. Środek najlepiej stosować gdy chwasty dwuliścienne znajdują się w fazie siewki do fazy 6 liści właściwych. Pierwsze objawy widoczne są po kilku dniach, a proces obumierania następuje po upływie 7 dni od zastosowania. Warunki sprzyjające wzrostowi i rozwojowi roślin, tj. temperatura powyżej 12°C, odpowiednia wilgotność gleby, światło słoneczne wzmagają skuteczność działania środka. Deszcz w ciągu 24 godzin od zabiegu zmniejsza skuteczność działania środka (zmywanie).
Sposób stosowania

Trawniki
Środek można stosować w czasie całego okresu wegetacji traw
(od kwietnia do połowy września), w okresie intensywnego wzrostu chwastów.

Zalecana dawka:
75 ml środka w 10 l wody na 100 m2