Dicolen 200 EC

1,00 

Dicolen 200 EC

  •     zwalcza chwasty dwuliścienne na trawnikach oraz w uprawach zbóż
  •     środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Seria:  Z Apteki Ogrodnika
Zawiera:   fluroksypyr (związek z grupy pochodnych kwasów pirydynokarboksylowych) – 200 g/l (19,9%)

HERBICYD selektywny o działaniu układowym, stosowany nalistnie, występujący w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej (EC). Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna fluroksypyr zaliczana jest do grupy O.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Herbicyd zawiera substancję czynną zaliczaną do grupy inhibitorów wzrostu i rozwoju zwaną sztucznymi auksynami lub sztucznymi regulatorami wzrostu. W roślinie powoduje zakłócenia procesu podziału komórek. Środek pobierany jest przez liście, a następnie szybko przemieszczany w całej roślinie powodując deformację i zahamowania wzrostu i w efekcie końcowym zamieranie chwastu. Pierwsze objawy działania środka na chwasty są widoczne po upływie 2-3 dni. Zamieranie chwastów następuje po 5-10 dniach. Środek zwalcza przytulię czepną w każdej fazie jej rozwoju.
Środek stosować podczas dobrej pogody, w okresie intensywnego wzrostu chwastów.
Sposób stosowania

Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych lub opryskiwaczy ręcznych.
Etykieta produktu

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.