Curzate Cu 49,5 WP

  •     zwalcza zarazę ziemniaka, alternariozę, bakteryjną cętkowatość
  •     środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

Seria:  Z Apteki Ogrodnika

Zawartość substancji czynnych:

  •     cymoksanil (związek z grupy iminoacetylomoczników) – 4,5% (45 g/kg)
  •     miedź (w postaci tlenochlorku miedzi) – 45,0% (450 g/kg)

CURZATE Cu 49,5 WP jest środkiem grzybobójczym i bakteriobójczym w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym i powierzchniowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego przed chorobami powodowanymi przez grzyby, organizmy grzybopodobne i bakterie w amatorskiej uprawie pomidora w ogrodach działkowych i przydomowych.

Sposób stosowania
Środek przeznaczony do stosowania punktowego przy użyciu opryskiwaczy ręcznych o pojemności do 5 l z wykluczeniem opryskiwaczy z napędem spalinowym lub elektrycznym.

Etykieta produktu
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie