Boxer 800 EC

Boxer 800 EC

  •     zwalcza chwasty dwuliścienne w warzywnikach i na rabatach
  •     środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Seria:  Z Apteki Ogrodnika
Zawartość substancji czynnej:

  •     prosulfokarb  (związek z grupy karbaminianów) – 800 g/l (78,43%)

Boxer 800 EC jest środkiem chwastobójczym w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, stosowanym doglebowo i nalistnie, przeznaczonym do selektywnego zwalczania niektórych rocznych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, pszenżycie ozimym, życie ozimym, życie jarym, prosie zwyczajnym, gryce zwyczajnej, ziemniakach, cebuli, porze, czosnku, marchwi, pietruszce korzeniowej, pasternaku, selerze korzeniowym, selerze naciowym, chrzanie, bobiku, grochu pastewnym, łubinie białym, łubinie żółtym, łubinie wąskolistnym, soczewicy, słoneczniku, soi, lnie zwyczajnym, konopiach siewnych i roślinach ozdobnych.

DZIAŁANIE NA CHWASTY
Boxer 800 EC jest pobierany przez chwasty w ciągu 1 godziny od zastosowania. Opady deszczu występujące po tym terminie nie obniżają skuteczności działania środka. Optymalnym terminem stosowania jest okres przed wschodami i wcześnie po wschodach chwastów do ich wczesnych faz rozwojowych.

Sposób stosowania
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.