Avans RTU

Avans RTU

  •     totalny preparat chwastobójczy
  •     środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

Seria: Z Apteki Ogrodnika
Zawartość substancji czynnej:

  •     glifosat w formie soli amonowej (związek z grupy kwasu aminofosforowego) – 8,39 g/l (0,84%)

Avans RTU jest środkiem chwastobójczym do bezpośredniego stosowania, w formie koncentratu rozpuszczalnego, przeznaczonym do zwalczania perzu właściwego oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych (jednorocznych i wieloletnich). Środek do stosowania amatorskiego wokół domu i w ogrodach przydomowych.
Sposób stosowania

ZWALCZANE CHWASTY

chwasty jednoliścienne i dwuliścienne, (jednoroczne i wieloletnie)

OBSZAR

teren nieprzeznaczony pod uprawę (ścieżki, drogi dojazdowe, podwórka, patia itp.)
ścieżki i place z nasadzeniami drzewiastych roślin ozdobnych (stosowanie co najmniej po roku od zasadzenia)
nieużytkowane rabaty, przeznaczone pod uprawę roślin ozdobnych
trawniki (likwidacja lub odnowienie)
wokół nasadzeń roślin ozdobnych (stosowanie co najmniej po roku od zasadzenia)
wokół nasadzeń drzew ziarnkowych i pestkowych (stosowanie co najmniej po roku od zasadzenia)

DAWKA: 270 ml/10 m²