Asahi SL

  •     stymulator wzrostu roślin
  •     środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych.

Seria: Z Apteki Ogrodnika
Zawartość substancji czynnych:

  •     para-nitrofenolan sodu (związek z grupy pochodnych nitrofenoli) – 3 g/l (0,3%)
  •     orto-nitrofenolan sodu (związek z grupy pochodnych nitrofenoli) – 2 g/l (0,2%)
  •     5-nitrogwajakolan sodu (związek z grupy pochodnych nitrofenoli) – 1 g/l (0,1%)

ASAHI SL jest regulatorem wzrostu, w formie cieczy do rozcieńczania wodą. Środek Asahi SL ma wpływ na wyższe plonowanie oraz polepszenie jakości plonów. Zastosowanie środka jest wskazane w warunkach stresowych, niesprzyjających wzrostowi roślin np. susza, przymrozki i po posadzeniu lub w przypadku uszkodzenia roślin np. środkami ochrony roślin lub nawozami.

Sposób stosowania
Środek do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

Etykieta produktu
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.