Acrobat MZ 69 WG

  •     zwalcza choroby grzybowe w uprawach rolniczych i warzywnych
  •     środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych

Seria: Z Apteki Ogrodnika

Zawartość substancji czynnych:

  •     dimetomorf (związek z grupy pochodnych kwasu cynamonowego) – 9% (90 g/kg)
  •     mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 60% (600 g/kg)

Acrobat MZ 69 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul przeznaczonym do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu wgłębnym i kontaktowym do stosowania zapobiegawczego oraz interwencyjnego w ochronie ziemniaka przeciwko zarazie ziemniaka i alternariozie oraz roślin warzywnych przed chorobami grzybowymi.

Sposób stosowania
Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych i plecakowych (wyłącznie w uprawie pomidora pod osłonami) i polowych.

Etykieta produktu
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.